Verzekeringen

Verzekeren is een noodzakelijk kwaad.
Vaak betaal je de premies (achteraf) voor niets. Maar kunnen en willen wij deze risico's zelf dragen.
Wat is verzekeren eigenlijk.


Verzekering
Een in art. 7:925 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek gedefinieerd begrip: een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren.

Technisch? Ja.
Kort gezegd komt het er op neer dat de verzekeraar een financiële uitkering doet voor een bij haar verzekerde zaak die teniet is gegaan als gevolg van een onzeker voorval zoals omschreven in de dekking. We kennen allemaal de brandverzekering, tegenwoordig is dat de inboedel en/of opstalverzekering.
Deze keert o.a. uit bij brand. (Onzeker voorval)
Opzet oftewel het zelf aansteken van de woning is dus niet verzekerd.
Dit geld vrijwel voor alle verzekeringen.

De verzekeringen zijn grofweg te verdelen in:

Zaakschade: Inboedel, Opstal, Auto, Boot etc.etc.
en
Personen: Overlijdensrisico,kapitaal, Pensioen, Arbeidsongeschiktheid etc. etc.


Ieder onderdeel heeft zijn eigen voorwaarden en premies.
Wel kan er door concurrentie een verschil in die voorwaarden en de premie zijn.
Soms kan het erg voordelig zijn alle verzekeringen bij één verzekeringsmaatschappij onder te brengen waar dan een korting kan worden bedongen.
In deze tijd waar alles steeds duurder wordt kan het aantrekkelijk zijn uw verzekeringen eens te laten nakijken op voorwaarden en premies.

Wellicht dat ook u tientallen euro's kunt besparen.

Wilt u ook eens goed uitgelegd krijgen hoe uw verzekeringen geregeld zijn, maak dan een afspraak met

Rob Frikken, financieel adviseur. Bellen kan ook. 036-5407700

 

logo

Hoofdmenu