Hypotheken  
 

HYPOTHEKEN
Hoewel veel adviseurs zullen zeggen dat er heel veel hypotheekvormen zijn, kan in het algemeen gesteld worden dat er slechts 2 vormen zijn, t.w.:

1. met periodieke aflossing en
2. Aflossing aan het einde van de looptijd.

De hypotheekvormen onderscheiden zich met name op basis van hoe de aflossing is geregeld. Rob Frikken Hypotheken en Financieel Advies is dé deskundige om de juiste hypotheek voor u te vinden en deze zo voordelig mogelijk snel en accuraat voor u te regelen.
Een beperkte uitleg over de meest voorkomende hypotheekvormen.

Periodiek aflossen:

• de annuïteitenhypotheek
• de lineaire hypotheek

Bij annuïteiten hypotheek betaalt u maandelijks zowel rente als aflossing. Bij aanvang wordt er meer rente dan aflossing betaald. Hierdoor is het belastingvoordeel bij aanvang groter dan aan het einde van de looptijd waarbij meer aflossing dan rente betaald wordt. Uw schuld bij de geldverstrekker neemt dus geleidelijk af. Aan het eind van de looptijd van de hypotheek is uw schuld helemaal afgelost.

Bij de lineaire hypotheek betaalt u naast de rente maandelijks een gelijk deel aan aflossing. Hierdoor daalt de schuld snel en ziet u uw maandelijkse lastensnel dalen.
Het fiscale voordeel neemt door de aflossingen ook snel af.


Niet aflossen:
• de gewone aflossingsvrije hypotheek

Met een hypotheek in deze categorie is uw lening geheel aflossingsvrij, u betaalt alleen de rente. Het is echter wel mogelijk tussentijds vrijwillig af te lossen. Voor de hoogte en de voorwaarden van aflossen verwijzen wij u naar de individuele overeenkomsten met de financier.  Aan het eind van de looptijd kan de aflossing op verschillende manieren plaatsvinden: door een nieuwe lening af te sluiten, door uw huis te verkopen, contant uit liquide middelen of met een uitkering uit een levensverzekering. Ook kan de hypotheek worden verlengd en dus niet afgelost.


Aflossen wanneer het uitkomt:
• de krediethypotheek

Een krediethypotheek is de meest flexibele hypotheekvorm die er bestaat. U heeft eigenlijk een doorlopend krediet met uw huis als onderpand.
Aflossen aan het einde van de looptijd:

• de beleggingshypotheek
• de effectenhypotheek
• de levenhypotheek
• de spaarhypotheek
• de hybride hypotheek
• de universal life unit linked hypotheek

Deze groep bestaat uit hypotheken waarbij de eindaflossing is geregeld middels een koppeling met een beleggingsrekening of een levensverzekering. De belastingaftrek is hier maximaal omdat er pas aan het eind wordt afgelost.

Hypotheekvormen combineren (hybride hypotheek=de beste eigenschappen van de afzonderlijke hypotheken , spaarhypotheek en beleggingshypotheek, zijn opgegaan in een nieuwe hypotheekvorm.):

Dit is een combinatie van sparen en/of beleggen en/of aflossingsvrij.
Wilt u de kans niet missen dat een beleggingshypotheek u extra geld oplevert, maar wilt u het risico van tegenvallend rendement niet te zwaar mee laten wegen? Dan kunt u uw hypotheek onderdelen opsplitsen. Bij voorbeeld: een levendeel, een aflossingsvrij deel en een spaardeel.
Het nadeel kan zijn dat een gedeelte uw hypotheek niet kan worden afgelost. Conform de huidige prognoses kan het beleggingsdeel zoveel extra opbrengen dat u hiermee een groot gedeelte van de aflossingsvrije hypotheek kunt aflossen.
Belangrijk kan zijn dat uw maandlasten beduidend lager kunnen uitkomen.

Samen met u berekenen we wat u kunt lenen op uw inkomen, en wat dan de maandlasten worden. We bekijken of de lasten in de toekomst ook nog te dragen zijn, indien u iets mocht overkomen.


Belasting
Sinds 2001, het invoeren van het boxenstelsel en per 1 januari 2004, de bijleenregeling zijn de regels voor hypotheekaftrek gewijzigd. Als u verhuist of oversluit is vaak niet het hele rentebedrag aftrekbaar. De nieuwe belastingregels zorgen er voor dat het vaak onduidelijk is wat wel en wat niet aftrekbaar is. Wij nemen samen met u door wat uw daadwerkelijke netto lasten worden bij het sluiten van een produkt. Hierbij houden we ook rekening met uw situatie in de toekomst. Als één van tweëen stopt met werken moeten de lasten ook nog te dragen zijn.


Wilt u ook eens goed uitgelegd krijgen hoe uw hypotheek in elkaar zit, maak dan een afspraak met

Rob Frikken, financieel adviseur.

Bellen kan ook.

logo

Hoofdmenu