Een huis kopen huis

Wat komt er allemaal kijken bij het kopen van een huis?

Voordat u naar een woning gaat zoeken is het volgende van belang:

Ten eerste:

Wat denkt u te willen uitgeven aan een woning.
Om dit te kunnen berekenen zijn een aantal gegevens nodig. Veel rekenmodules in andere websites geven slechts een indicatie wat u aan hypotheek kunt krijgen. Gelet op de nieuwe, per 1 januari 2007 ingegane uitvoering van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, wordt veel gerekend met de standaard normen. Maar hypotheken zijn maatwerk.
Kom daarom eerst langs bij Rob Frikken Hypotheken en Financieel Advies om te berekenen wat u maximaal kunt besteden aan de aankoop van de nieuwe woning. Het zou tenslotte jammer zijn wanneer u door een verkeerde berekening het huis van uw dromen voorbij hebt laten gaan omdat u dacht dat het niet haalbaar zou zijn.

Ten tweede:

Gaat u zelf op zoek naar een woning of laat u het over aan de makelaar.
Vaak is het zinvol om eerst eens op de diverse site's te kijken wat er zoal in de markt te koop is. Wij bevinden ons thans in een z.g."Kopersmarkt" wat betekent dat er meer aanbod van woningen is dan vraag. Hierdoor is het goed mogelijk dat u de aangeboden woning voor minder krijgt dan gevraagd wordt.
Indien wenselijk kan Rob Frikken Hypotheken en Financieel Advies u ook hierbij ondersteunen en op uw verzoek de onderhandelingen voeren.

Ten derde:

U heeft een woning gevonden en heeft een prijsafspraak gemaakt.
Bespreek ook "wat" u daadwerkelijk koopt. Sommige zaken blijken achteraf niet zo vanzelfsprekend te zijn als u dat had gedacht. Bijvoorbeeld, wat gebeurd er met de planten in de tuin, of, blijft het houten schuurtje wel achter. Wat te denken van bepaalde voorzieningen aan/in de woning aangaande de zonwering. Leg dit vast in de overeenkomst. Achteraf valt er vaak niets meer te wijzigen. Soms kan het ook verstandig zijn een aankoopkeuring te laten verrichten. Hierbij komt u niet voor verrassingen te staan met betrekking tot bijvoorbeeld de staat van onderhoud en verborgen gebreken. Wanneer dit allemaal gebeurd is, is de "deal" rond.

Maar let op!
Na het ondertekenen heeft u 3 werkdagen de tijd om, zonder dat u gehouden wordt aan de koopovereenkomst, zonder opgaaf van redenen, af te zien van de koop.
Bij het onderhandelen over de koop van de woning dient u te letten op een ruime periode om de financiering rond te krijgen. Gelet op de eerder genoemde gedragscode, willen financiers ingeval van overschrijding van de maximaal te verstrekken hypotheek, nogal eens wat tijd nodig hebben om tot een positief advies te komen. Neem een termijn van minimaal 4 weken voor de ontbindende voorwaarden inzake het akkoord krijgen voor de financiering. De verkopende makelaar zal trachten deze termijn te beperken omdat zijn klant graag zekerheid wil. Vaak wordt tevens een Bankgarantie gevraagd die geclaimd kan worden indien u besluit, al dan niet vrijwillig, na het verstrijken van de termijn van ontbindende voorwaarden, de woning niet op het afgesproken tijdstip af te nemen. Naast de eventuele kosten wegens het niet nakomen van de overeenkomst, kan de verkoper ook andere geleden schade op u verhalen. Dit, naast het bedrag van de boete, die over het algemeen gesteld wordt op 10% van de aankoopsom.

Ten vierde:

U heeft in overleg met de adviseur een hypotheek samengesteld die, voor wat betreft de maandlasten en de constructie bij u past en klaar is voor uw toekomst.
De financier vraagt in de offerte om een aantal zaken, zoals taxatierapport, werkgeversverklaring, overzicht van uw huidige hypotheek en/of leningen etc. etc., die overlegd moeten worden. Pas nadat aan alle voorwaarden uit de offerte is voldaan, is de hypotheek rond en zal de financier de stukken naar de notaris zenden. Soms is het handig om een hogere hypothecaire inschrijving te nemen dan u direct nodig heeft voor de aanschaf van de woning. Later, indien u extra geld nodig heeft, kunt u zonder tussenkomst van de notaris geld opnemen. Hierbij bespaart u aanzienlijk op de kosten. Let hierbij wel op dat de bank de toekomstige verstrekking opnieuw toetst aan o.a. de waarde van uw woning en uw inkomsten. Deze dienen toereikend te zijn.

Ten vijfde:

De dag van overdracht van de woning is gekomen.
Voordat u uw handtekening zet bij de notaris voor de levering van de woning, gaat u eerst nog de woning "schouwen". Dit betekend dat u samen met de verkoper en/of zijn makelaar een rondje door de woning maakt. Hierbij let u goed op of de woning nog in die staat verkeert zoals ten tijde van de aankoop. Heeft men bij het verhuizen of verwijderen van zaken, het huis niet beschadigd. Indien ja, maak dan eerst afspraken hoe daarmee moet worden omgegaan. Laat de notaris een bedrag achterhouden tot het probleem is opgelost. Zorg ook dat vanaf dag 1 de woning verzekerd is. Dit is een voorwaarde van de financier.

Belasting

Vaak is het wenselijk om de fiscale besparing in verband met uw hypotheek alvast maandelijks te laten uitkeren en niet te wachten tot het volgende jaar. Dit wordt voorlopige teruggave genoemd. Uiteraard kan Rob Frikken Hypotheken en Financieel Advies dit voor u verzorgen. Tevens wordt indien gewenst ondersteuning verleend bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Wat de beste hypotheek is bepaalt u zelf

Dit betekent dat wij samen met u een zorgvuldige keuze en afweging maken op basis van uw persoonlijke wensen en situatie. Dus zowel uw financiële mogelijkheden als uw wensen vormen de basis.

Hoeveel kunt lenen?

De maximale hoogte van uw hypotheek is mede afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en het inkomen van uw partner. Ook is het van belang of er nog andere financiële verplichtingen zijn en/of of u beschikt over eigen geld.De hoogte van de rente speelt eveneens een belangrijke rol. Hoe hoger de rente hoe meer u per maand moet betalen, dus hoe minder u kunt lenen.
Dit alles is van belang omdat u naast uw hypotheek voldoende financiële ruimte moet over houden voor bijvoorbeeld hobby, vakantie of studie van uw kinderen. Een huis kopen is zo gebeurd, maar u moet ook nog plezierig leven.

U krijgt een eerlijk en verantwoord advies!

Rob Frikken Hypotheken en Financieel Advies is voledig onafhankelijk. Hierdoor bent u verzekerd van een objectief advies. We kennen de hypotheekmarkt door en door. We doen zaken met de meeste belangrijke financiële instellingen. Door vooraf diverse berekeningen te maken en een analyse te doen van de condities en voorwaarden van de meeste financiers, weet u direct waar u aan toe bent en kunt u zelf kiezen welke hypotheek de ultieme combinatie is tussen de, voor u, beste voorwaarden en de meest aantrekkelijke rente.

Volledige afhandeling van uw hypotheekaanvraag!

Nadat u de keuze voor de hypotheek heeft bepaald en de offerte is aangevraagd handelen wij het volledige traject tot en met het passeren via de notaris af.
Ook kunnen wij u, indien u dat wenst van dienst zijn bij het beoordelen van de koopakte en het regelen van de taxatie.

Uw toekomst is ons uitgangspunt !

Met een hypotheek gaat u een langdurige financiële verplichting aan.
Door voor Rob Frikken Hypotheken en Financieel Advies te kiezen heeft u recht op minimaal 1 x per jaar een revisiegesprek waarbij de afspraken en de afgenomen producten besproken worden en daar waar nodig worden bijgesteld. Ook wijzigingen in uw persoonlijke situatie worden hierbij niet uit het oog verloren.

 

 

Wilt u ook eens goed uitgelegd krijgen hoe het kopen van een eigen huis werkt, maak dan een afspraak met

Rob Frikken, financieel adviseur.

Bellen kan ook. 036-5407700

logo

Hoofdmenu