Een negatieve BKR registratie? En nu?

 

Waarom is het zo belangrijk?

In het grijze verleden heeft onze overheid beslist dat moest worden voorkomen, dat de mensen in de problemen zouden komen door z.g. overkreditering.(Meer lenen dan verantwoord is.) Op zichzelf is dat goed.
Door de registratie bij Bureau Krediet Registratie, weet een aanbieder van leningen dat u in staat wordt geacht de lening en de rente te betalen. Tevens worden eventuele betalingsachterstanden gemeld en geregistreerd, zodat een toekomstige financier kan zien of u aan uw verplichtingen tot terugbetaling zonder problemen heeft kunnen voldoen. Dit noemt men moraliteit.

In de praktijk komt het echter ook voor dat iemand een achterstand oploopt zonder zich daar bewust van te zijn of daar direct invloed op heeft kunnen uitoefenen en daar direct actie op heeft kunnen nemen. Bv. wanneer er discussie is ontstaan met de leverancier van het krediet, of tegenwoordig ook bij de Telecom bedrijven, of bij een verhuizing waar niet alle post wordt doorgestuurd. Natuurlijk blijft het eigen verantwoording. Men weet dat er betaald moet worden.
In geval van een conflict met een leverancier/kredietverlener, geeft het toch de voorkeur om gewoon te betalen en achteraf je gelijk te halen.

Doe je dat namelijk niet, dan kan dat grote gevolgen hebben voor toekomstige leningen, inclusief de hypotheek.

Veel financiers hebben hun tarieven vastgesteld conform een standaard toets die rekening houdt met de moraliteit van de aanvrager. Uit statistieken blijkt dat iemand die zijn verplichtingen in het verleden niet is nagekomen een groter risico vormt om ook toekomstige verplichtingen niet na te komen. Daardoor zal een financier, indien de aanvrager ook daadwerkelijk zijn verplichtingen niet nakomt, extra kosten moeten maken om de betalingen binnen te krijgen. Bv. extra brieven schrijven en/of uit handen geven aan een incassobureau. Dit werkt allemaal kostenverhogend en is niet in het normale tarief van een financier inbegrepen. De normale (consumptieve) lening (zonder onderpand) heeft bv. een rente van ca 8% a 9%. Hier zijn alle administratieve kosten in meegenomen. Kijken we naar de tarieven van veel Postorderbedrijven, dan zien we tarieven van 20% en hoger. Deze bedrijven gaan ervan uit dat een bepaald percentage van de leners het bedrag gedeeltelijk of in het geheel niet zullen of kunnen terugbetalen. De extra kosten die dit soort bedrijven moet maken om hun uitgeleende geld terug te krijgen, zijn al in het tarief meegenomen. Eerlijker zou het zijn wanneer ook zij gebruikmaken van de BKR om de goede betalers niet onder de minder goede te laten lijden.

Bij hypotheken geldt hetzelfde, met dien verstande dat er een extra zekerheid is in de vorm van een onderpand, namelijk de woning. Toch wegen de extra kosten die zij moeten maken, indien iemand niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, niet op tegen de verdiensten. Zoals we zien is de opslag die men betaalt boven op het tarief dat de Bank zelf moet betalen om het geld te verkrijgen beperkt. Onder druk van de concurrentie wil men immers een zo laag mogelijk tarief neerleggen. Hier passen de extra kosten, ingeval van niet betalen door de aanvrager, niet in.
De meeste financiers weigeren thans dan ook leningen te verstrekken aan mensen met een z.g. negatieve BKR-registratie.
Toch zijn er financiers die wel overgaan tot het verstrekken van de lening. Zij hanteren echter een extra opslag boven het normale tarief, tot de negatieve registratie uit de BKR is verdwenen.
Deze registratie blijft overigens vaak 5 jaar na volledige aflossing van de schuld staan. Dus hij verdwijnt niet na het inlopen van de achterstand.


Wilt u meer weten of uw dure postorderlening oversluiten, maak dan direct een afspraak.

 

 

 

Wilt u ook eens goed uitgelegd krijgen hoe het verkrijgen van een hypotheek werkt bij negatieve BKR-registratie, maak dan een afspraak met

Rob Frikken, financieel adviseur,

Bellen kan ook. 036-5407700 of stuur een email.

logo

Hoofdmenu