Belasting en de eigen woning

 

Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker.

Dit is de reclame van de Belastingdienst.

Het tegendeel is waar.

Doordat ieder jaar de regels veranderen is het voor veel mensen bijna niet te doen. Men ziet door de bomen het bos niet meer.

Veel mensen kiezen ervoor om geen aangifte te doen als de belastingdienst hier niet expliciet om heeft gevraagd. Hierdoor laten veel mensen geld liggen. Recent heb ik iemand, huurder van een woning, die niet verplicht was tot het doen van aangifte geholpen. De teruggave bedroeg ruim € 700,--. In deze tijd geen gering bedrag.

Overigens zijn er regels die u dwingen om aangifte te doen ook al heeft u geen eigen woning. Bijvoorbeeld indien u meer dan 1 baan, of inkomsten waarover geen belasting wordt ingehouden, heeft. Hierbij dient u zelf aangifte te doen, zonder dat de belastingdienst u hiertoe heeft verzocht.

Zodra er aftrekposten zijn, bijvoorbeeld ingeval van een eigen woning of ziektekosten, wordt het al snel ingewikkeld. Wat mag wel in de aftrek worden meegenomen en wat niet.

Helemaal ingewikkeld wordt het als een woning gekocht of verkocht is na 1 januari 2004. Dan geld de BIJLEENREGELING. Zie http://www.belastingdienst.nl/

Als financieel adviseur heb ik dagelijks te maken met de fiscaliteiten rondom de eigen woning. Wilt u gebruik maken van mijn ondersteuning, bel of mail voor het maken van een afspraak.

 

Hoofdmenu